2852-logo-en-zorg-en-aandacht.jpg
De organisatie

De organisatie

Mijn naam is Delilah Pourier en met het openen van kindcentrum de TanteS komt een droom van mij en Sandra Pilgrim uit. Sandra is al langer gastouder in Heijplaat en staat al bekend als tante Sandra. Een plek waar zorg en aandacht alijd op nummer 1 hebben gestaan. Heel vaak moesten we nee zeggen tegen ouders die opvang zochten voor hun kinderen omdat we thuis maar een berpekt aantal kinderen op mogen. Met de opening van dit kindcentrum is onze droom uitgekomen. Als eerste ga ik starten en ga ervan uit dat Sandra spoedig mee zal kunnen draaien met wat onze gezamenlijke droom is. Een fijne, veilige, mooie, open en heerlijke speelplek voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar zorg en aandacht op nummer 1 staan!

 

Locatie

Kindcentrum de TanteS is gevestigd aan de Vestastraat 19A. Dit is een voormalige peuterspeelzaal die geschikt gemaakt is voor kinderopvang van 0 tot 13 jaar. De locatie heeft een eigen buitenterrein en grenst ook aan het schoolplein van de ernaast gelegen school. Volop ruimte dus voor de kinderen om te spelen. Wilt u een kijkje komen nemen? Van harte welkom. Bel of maak een afspraak via onderstaande button.  

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van Kindcentrum De Tantes, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

 

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht